Hjälp i hemmet

 • Bostadsanpassning

  Här får du reda på vad bostadsanpassning är, vem som kan få det och hur du gör din ansökan.

 • Digital tillsyn

  Här kan du ansöka om att få digital tillsyn via kamera och läsa om hur det fungerar.

 • Fixartjänst

  Här finns information om den trädgårds- och fixartjänst som erbjuds till dig som har en funktionsvariation eller är över 65 år.

 • Hemtjänst

  Här hittar du information om hemtjänst och kan ansöka om att få stöd för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

 • Ledsagning och avlösning i hemmet

  Här kan du läsa om ledsagning och avlösning i hemmet samt ansöka om stöd.

 • Mat i hemmet för äldre

  Här kan du ansöka om att få matlådor levererade hem till dig. Du kan också läsa mer om hur vi lagar och hanterar maten.

 • Trygghetslarm

  Här kan du ansöka om trygghetslarm och läsa mer om hur larmet fungerar.

 • Växelboende

  Här kan du läsa mer om och ansöka om växelboende. Växelboende innebär att du växelvis bor en period på ett korttidsboende och en period hemma.