Anhörigstöd

Anhörigstöd finns för dig som stöttar en närstående. Här hittar du information om det anhörigstöd du kan få.

Anhörigstöd vänder sig till dig som stöttar eller hjälper en närstående person i dennes vardag. Det kan vara en familjemedlem, släkting eller god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd men ibland kan du behöva råd och stöd själv för att orka hjälpa. Då finns vi här för dig. Det är kostnadsfritt, vi har tystnadsplikt och dokumenterar inget.

Kontakta oss

Ring kontaktcenter och be om att få prata med anhörigkonsulent.

Stödsamtal

När livet förändras kan det vara skönt att få prata med någon utomstående som kanske kan se mer klart på situationen och komma med nya infallsvinklar. Vi erbjuder stödsamtal om du behöver någon att dela dina tankar, funderingar eller erfarenheter och upplevelser med. Anhörigstöd kan också ge råd och vägledning när det gäller vilken hjälp samhället i övrigt kan erbjuda.

Samtalsgrupper för anhöriga

Vi erbjuder samtalsgrupper för dig som vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation för att utbyta erfarenheter och få stöd.

Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov. Anmäl ditt intresse om att vara med i en samtalsgrupp till anhörigkonsulten som du når genom kontaktcenter.

 

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en förälder, ett barn, en partner, syskon eller närstående. Du kan få anhörigstöd om du stöttar eller hjälper en person:
• som är senior eller äldre
• med psykisk ohälsa
• med funktionsnedsättning
• med missbruk eller beroendesjukdom
• som lever med våld i nära relation.

Vilka olika stöd kan jag som anhörig få?

Vi erbjuder:

 • enskilda samtal med anhörigkonsulent
 • samtalsgrupper med personer i liknande situation som dig
 • råd, stöd och vägledning om vart du kan vända dig för ytterligare hjälp
 • rekreationsdagar.

Vi arbetar för att underlätta din situation utifrån dina behov. Vi hjälper dig oberoende om din närstående har insatser från kommunen eller inte.

Vilket praktisk stöd finns att få?

Din närstående kan få flera olika typer av praktiska stöd, som indirekt är till nytta för dig som anhörig också. Det kan exempelvis vara:

 • trygghetsplats (avlastning)
 • trygghetslarm
 • hemtjänst
 • korttidsboende
 • bostadsanpassning
 • växelvård
 • avlösning.

För trygghetplats behövs ingen ansökan av biståndshandläggare. Övriga stödinsatser måste den du stöttar ansöka om och därefter görs en individuell behovsprövning.

Vilka samtalsgrupper finns det?

Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga:

 • till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • till någon som mår dåligt
 • till någon med psykisk ohälsa
 • till personer med självskadebeteende
 • till personer med missbruks- eller beroendesjukdom
 • till personer med kognitiv svikt eller demens
 • som vårdar någon i hemmet
 • till vuxna syskon med funktionsnedsättning.

Mer information och anmälan

Vill du ha mer information eller anmäla ditt intresse om att vara med i en samtalsgrupp, kontakta vår anhörigkonsulent genom att ringa eller mejla kontaktcenter.

Broschyrer på olika språk för tonårsföräldrar

Här finns broschyrer på olika språk till tonårsföräldrar om olika droger. Broschyrerna finns på:

 • Arabiska
 • Dari
 • Engelska
 • Persiska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Svenska
 • Tigrinja
 • Turkiska

Broschyren om lustgas finns också på ukrainska.

Länsstyrelsen broschyrer till tonårsföräldrar Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?