Personligt ombud

Här hittar du information om hur du ansöker om personligt ombud samt kan läsa mer om vad det innebär att få stöd av personligt ombud.

Personligt ombud är ett stöd för dig med psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd för att påverka din livssituation och bli mer delaktig i samhället. Ombuden stöttar i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer som du behöver ha kontakt med. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt.

Personliga ombud erbjuds genom ett samarbete mellan Vara och Falköpings kommuner. Stödet är fristående från myndigheter och de personliga ombuden arbetar på uppdrag av dig. Personliga ombud har tystnadsplikt och för inga journaler.

Vem kan få stöd av personligt ombud?

Du som är över 18 år med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning och på grund av det har stora svårigheter i din vardag. Du kan exempelvis ha svårt att ta till vara på dina rättigheter när det gäller vård, stöd och service, eller har svårt med myndighetskontakter.

När vi träffas första gången görs en individuell bedömning om du kan få stöd av ett personligt ombud. Det är den psykiska funktionsnedsättningen som är avgörande för om du ska få personligt ombud, inte diagnosen i sig.

Ombudets arbetsuppgifter

Du och ditt personliga ombud gör tillsammans upp en plan för hur du ska få den hjälp och det stöd du behöver. Det kan handla om att få en vårdkontakt, att ansöka om insatser från kommunen, att fylla i blanketter eller överklaga myndighetsbeslut. Du kan också få information kring samhällets olika stödformer.

Om du har kontakt med flera olika instanser kan ditt personliga ombud hjälpa dig med att se till att samverkan mellan dessa fungerar.

Ditt personliga ombud kan följa med på besök till sjukvården eller socialtjänsten. Tillsammans kan du och ombudet förbereda frågor inför besöket och efteråt gå igenom vad som sagts och bestämts.

Vad kan personligt ombud inte göra?

Personligt ombud är ingen behovsprövad insats och utför inte vård eller behandling. Personliga ombud kan inte heller besluta om insatser eller ta över myndigheters ansvar för samordning.

Kontakt

Ring eller skicka e-post till kommunens kontaktcenter och be om att få kontakt med någon som arbetar med personligt ombud.

Du som behöver ett personligt ombud kan själv kontakta oss, men även andra kan hjälpa till att förmedla kontakten. Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett personligt ombud.

Besöksadress Falköping

Ållebergsvägen 9 A
521 41 Falköping

Besöksadress Vara

Allégatan 46
Vara vårdcentral

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?