Cisterner

Här hittar du information om anmälan, besiktning och hantering av olika cisterner.

Anmälan

Hör av dig till kommunens kontaktcenter om du vill anmäla installation av cistern. Du ska lämna in en skriftlig anmälan till miljöenheten senast fyra veckor innan du:

  • Installerar en cistern ovan eller i mark samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
  • Hanterar mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Större cisterner och cisterner som innehåller andra ämnen än oljor kan omfattas av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskaps, regelverk. För cisterner ovan mark kan bygglov krävas.

Besiktning

K-cistern, cistern med god korrosionsbeständighet

Cisterner utan korrosionsskydd ska besiktigas vart sjätte år. Cisterner ovan mark med korrosionsskydd vart tolfte år. Kontrollrapporten ska skickas in till miljöenheten.

S-cisterner, cistern med mindre god korrosionsbeständighet

Korrosionsskyddade cisterner i mark ska besiktigas vart sjätte år. Kontrollrapporten ska skickas in till miljöenheten.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Besiktningsintervallet för cisterner inom vattenskyddsområde varierar mellan 3-12 år beroende på cisterntyp, placering, sekundärt skydd, skyddsföreskrifter med mera.

Cistern som tas ur bruk

Om cisternen inte används ska den tömmas och rengöras. Detta bör utföras av ackrediterat företag.

Du ska sandfylla eller gräva upp cisternen samt montera bort påfyllnadsrör. Skicka sedan intyg på det som gjorts till miljö- och byggenheten.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?