Redovisa kyl- och värmepumpsutrustning

Här hittar du information som hjälper dig som företagare när du ska anmäla, installera och sköta om en kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering.

Driver du en verksamhet som exempelvis restaurang eller butik, eller förvaltar du en fastighet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då gäller reglerna för kontroll och rapportering av köldmedier för din verksamhet.

Anmäl ny kylutrustning

Om du ska installera en ny kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer måste du anmäla det till miljöenheten i god tid före installationen. Det gäller även vid konvertering av kylutrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer då ett köldmedium ersätter ett annat.

Kommunen tar ut en avgift när du anmäler en köldmedieanläggning.

Lämna in årlig rapport

Du som har ett eller flera aggregat där mängden köldmedier uppgår till minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska sammanställa en årlig rapport. Du behöver lämna in rapporten till miljöenheten senast den 31 mars året efter.

Avgift vid försenad eller utebliven rapport

Om du inte kontrollerar dina köldmedier i tid eller skickar in kontrollrapporten för sent är kommunen skyldig enligt lag att ta ut en miljösanktionsavgift.

Fler exempel på förseelser

  • Årsrapport skickas in efter 31 mars.
  • Utebliven årsrapport eller för sent utförda kontroller.
  • Installation eller uppdatering av anläggning med 14 ton CO2-e anmäls ej.
  • Installationskontroll av nytt aggregat görs ej.
  • Register över åtgärder på aggregat förs ej.
  • Icke certifierade kylföretag används för att utföra service eller installera anläggning.

Kontrollera läckage

Du måste regelbundet kontrollera att det inte läcker ut f-gaser från din anläggning. Kontrollerna ska ske inom ett bestämt tidsintervall. Det som avgör hur ofta du måste genomföra kontrollerna är mängden f-gaser i aggregatet och vad de har för klimatpåverkan.

  • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Med koldioxidekvivalenter menar man hur mycket det värmer upp, det vill säga gasens uppvärmningspåverkan.

Om utrustningen har ett system som varnar för läckage förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Observera att kontrollen av läckage måste göras inom det utsatta intervallet och utföras av ett certifierat företag. Alla företag som har ett certifikat för f-gas finns registrerade hos Incert.

Företag som utför kontroll av läckage Länk till annan webbplats.

Utfasning av köldmedier med höga GWP-värden

Om du har f-gaser i din kylanläggning med ett GWP-värde på 2500 så är det dags att fundera på utbyte av denna. Detta gäller exempelvis R404A som är vanlig i kylar och frysar.

Du får inte fylla på med nytt köldmedium i aggregat med fyllnadsmängd på 40 ton koldioxidekvivalenter eller mer om köldmediets f-gas har ett GWP-värde på 2500 eller mer. Förbudet gäller inte utrustning som är avsedd att kyla till temperaturer under -50°C.

Om köldmedium

Ett köldmedium är en gas som används för att transportera värme och kyla. Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditioneringsutrustning och värmepumpar och de innehåller fluorerade växthusgaser, så kallade f-husgaser. F-gaser bryter ned ozonskiktet, bidrar till ökad växthuseffekt och påverkar därmed klimatet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?