Kemikalier

Här läser du om kemikalier och hur du ska hantera dessa i din verksamhet.

Du ska hantera och använda kemikalier på rätt sätt för att inte skada människors hälsa och miljön. Produkter med kemikalier ska vara rätt märkta och ha medföljande säkerhetsdatablad.

Använd miljömärkta produkter

När du väljer produkter till din verksamhet ska du ta de som är minst farliga. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO och Reach-förordningen hjälper dig att välja rätt. Även produkter märkta med Svanen eller Naturskyddsföreningens Bra miljöval är bra val.

Förvara kemikalier säkert

  • Giftiga ämnen ska förvaras i ett låst och ventilerat utrymme. Obehöriga ska inte kunna komma åt kemikalierna.
  • Kemikalierna ska förvaras avskilda från produkter som kan ätas eller drickas. Eventuella ångor ska inte nå utrymmen där människor är.

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att förvara kemikalier på ett säkert sätt. De ska inte kunna spridas till omgivningen vid exempelvis en läcka. Information om förvaring av kemikalier hittar du i säkerhetsdatabladet.

Kunskap om kemikalier

All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och ha tillgång till tydliga instruktioner.

Märkning av kemikalier

Kemikalierna ska vara tydligt märkta så att alla som kommer i kontakt med dem vet vad de innehåller, vilka risker som användningen innebär och vilka skyddsåtgärder de måste vidta.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?