Biståndsbedömning, äldreomsorg

På den här sidan finns information om hur biståndsbedömningen för dig som är över 65 år och behöver stöd och hjälp i vardagen. Det finns också samlad information biståndsbedömda insatser du kan ansöka om.

Du som är över 65 år och har svårt att klara dina behov i vardagen kan ansöka om att få stöd och hjälp. Det kan handla om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm eller ledsagning. Syftet med stödet är att du ska få en en skälig levnadsnivå och vi utformar den utefter vilka behov av stöd du behöver.

Stöd du kan söka

Om du klickar på orden kommer du till en sida där du kan läsa mer och ansöka om respektive insats.

Så här går det till att söka stöd

När du skickar in din ansökan kommer en handläggare att kontakta dig inom fem arbetsdagar och boka tid för hembesök. Vid besöket kommer handläggaren att ställa frågor om hur du har det i din vardag och vad som du anser begränsar dig att leva ett tryggt och självständigt liv.

Biståndshandläggaren inleder en utredning och fattar ett beslut om det stöd du ansöker om.
Utredning och beslut skickas tilll dig via brev.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare via kontaktcenter.

Hur lång tid tar handläggningen av en ansökan?

Vi hanterar ditt ärende så snabbt som möjligt. Handläggare kommer att kontakta dig inom fem arbetsdagar efter att din ansökan mottagits. Ansökningar om en plats på ett särskilt boende tar cirka två månader att utreda.

Vad händer när jag fått ett beslut?

När du har fått ditt beslut kommer vi att lämna över ditt ärende till en utförare som ansvarar för att ditt stöd ska komma igång. Utförare är samlingsnamnet på den enhet som kommer att ansvara för det stöd du ska få. Det kan till exempel vara en hemtjänstgrupp, dagverksamhet eller ett boende där du kommer att få hjälp.

Du som har beviljats stöd kommer att ha möjlighet att tillsammans med den utvalda utföraren planera vilken stöd du kommer att få, hur och när den kommer att ges. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.

Om jag inte är nöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Mer information om hur du gör för att överklaga står i beslutet du får.

Det har ska vara med i överklagan:

  • Vem som är beslutsfattare
  • Datum för beslutet
  • Vilket beslut det gäller
  • Varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
  • Bifoga gärna handlingar som du tycker stödjer din uppfattning om vad du anser är felaktigt i beslutet.
  • Underteckna din överklagan och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten men du skickar den till:

Vara kommun
Socialtjänsten
Kommunhuset
534 81 Vara

Telefontid

Biståndshandläggarna har telefontid varje helgfri vardag mellan klockan 8-9. Du når dem genom att ringa kontaktcenter och be om att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorgen

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?