Digital tillsyn

Här kan du ansöka om att få digital tillsyn via kamera och läsa om hur det fungerar.

Att få tillsyn på natten med hjälp av en digital kamera ger dig en ostörd nattsömn. Du behöver inte bli väckt som vid ett fysiskt tillsynsbesök.

Ansök om digital tillsyn

Du ansöker om digital tillsyn genom att fylla i en blankett och skicka den till biståndsenheten.

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i blanketten, kontakta bistånds- eller LSS-handläggare via kommunens kontaktcenter.

Digital tillsyn är en biståndsbedömd insats.

Biståndsbedömning Vara kommun

Så fungerar tillsynen

Innan den digitala tillsynen startar får du vara med och bestämma vid vilka tillfällen under natten som tillsynen ska ske. Tillsynen utförs endast av behörig personal från vår nattpatrull.

Tillsynen tar cirka 30 sekunder. Övrig tid är kameran avstängd. Kameran spelar inte in eller sparar något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som sparas är loggtider för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.

Om nattpatrullens personal ser dig under tillsynstillfället är tillsynen genomförd och avslutad. Om du inte syns vid tillsynen görs en ny tillsyn efter cirka 15 minuter. Om du fortfarande inte är synlig åker nattpatrullen direkt hem till dig. Detsamma gäller om vi ser att något har inträffat hemma hos dig.

Kostnad för digital tillsyn

För dig som bor hemma eller i särskilt boende, till exempel äldreboende, ingår avgiften för ett tillsynsbesök i hemtjänstavgiften. Det gäller oavsett om besöket utförs digitalt eller på plats av personal. Lånet av den tekniska utrustningen som installeras hos dig är kostnadsfri.

För dig som har ett biståndsbeslut om bostad med särskild service är digital tillsyn kostnadsfritt.

Fördelar med tillsyn via digital tillsyn

Det finns flera fördelar med digital tillsyn. Den främsta är att du får en ostörd nattsömn och slipper att bli väckt som vid ett fysiskt tillsynsbesök. Andra fördelar är att:

  • Du får en trygg och säker nattsömn.
  • Risken för att vakna minskar.
  • Din integritet ökar eftersom att du inte behöver släppa in besök mitt i natten.
  • Risken för fallolyckor minskar då din nattsömn inte störs.
  • Ökad självständighet.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?