Fixartjänst och trädgårdstjänst

Här finns information om den trädgårds- och fixartjänst som erbjuds till dig som har en funktionsvariation eller är över 65 år.

Fixartjänst

För att undvika fallskador i hemmet hjälper vi dig med enklare sysslor. Kostnad för material som behövs får du stå för själv.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

 • Sätta upp och ta ner gardiner.
 • Byta glödlampor, lysrör och proppar.
 • Sätta upp brandvarnare, byta batterier i brandvarnare.
 • Halksäkra mattor.
 • Fästa lösa sladdar.
 • Hämta saker från vindsförråd och källare.
 • Sysslor som kräver användning av stol eller stege.
 • Informera om hur du förebygger olyckor.

Detta gör vi inte:

Fixartjänsten utför inte uppgifter som ingår i hemtjänstens ansvarsområde eller tjänster inom områden som kräver specialkompetens så som vatten, avlopp och elinstallationer. Tjänster som privata företag erbjuder, exempelvis städning, målning, snickeri och fönsterputs utför vi inte.

Beställning av fixartjänst

Du beställer fixartjänst via telefon. Ring kontaktcenter och be att få prata med någon som arbetar med fixartjänst.

Trädgårdstjänst

Arbetsmarknadsenhetens servicelag erbjuder trädgårdstjänst. Servicelagen står för gräsklippare, trimmer och övriga hjälpmedel.

Servicelagen utför arbete i möjligaste mån och utifrån hur resurserna ser ut. Servicelagen förbehåller sig rätten att prioritera de personer som bedöms ha störst behov av trädgårdstjänsten. Insatser under kvällar och helger kan inte erbjudas.

Vad vi erbjuder:

 • Gräsklippning (trimning vid behov).
 • Trimning av gräs, om man har robotklippare.
 • Underhållsbeskärning av häck en gång per säsong (ej städsegrön).
 • Lövblåsning (en gång på hösten när alla löv har fallit).
 • Snöskottning och halkbekämpning.

Detta gör vi inte:

Uppgifter inom områden som kräver specialkompetens så som beskärning av fruktträd, fällning av träd, besprutning med bekämpningsmedel med mera.

Kostnad:

150 kronor per påbörjad timme samt 50 kronor för lövtransport. Kostnaden faktureras i slutet av säsongen.

Vid frågor, kontakta arbetshandledarna via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?