Beroende och missbruk

Här kan du läsa mer om beroende och missbruk och ansöka om vård och behandling.

Det finns hjälp att få när du som har ett beroende eller missbruk vill göra en förändring och sluta. Behöver du hjälp att komma ur ditt missbruk/beroende? Ring kontaktcenter och be att få prata med någon på individ- och familjeomsorgen eller använd vår e- tjänst:

Vara beroendeteam

Vara beroendeteam arbetar med dig i fokus och med hela din situation utifrån en individuell genomförandeplan. Efter utredning av socialsekreterare kan du få stöd och hjälp på olika sätt, bland annat genom samtal eller provtagning.

Jag behöver hjälp – vad gör jag?

Du kontaktar en socialsekreterare inom missbruk via kommunens kontaktcenter. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida. Alla som kontaktar oss och ber om hjälp får ett första samtal där vi pratar om din situation.

Kan du få den hjälp du behöver genom någon annan än kommunen, till exempel sjukvården eller arbetsgivare kommer du att hänvisas vidare. Du kan be din socialsekreterare om hjälp om du vill ha stöd med att ta de kontakter som behövs.

Vilket stöd kan jag få?

Den vanligaste insatsen är samtalsbehandling i vår egen öppenvård – Vara beroendeteam. Vi kan erbjuda behandlingsprogram både utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT, och 12-stegsprogrammet. Vi kan också erbjuda utandningsprov för alkohol och urinprov för drogtester.

Boende med stöd, familjehemsvård eller behandlingshemsvård är alternativ till vår öppenvård, om du behöver omfattande vård för att bryta ditt missbruk. Det innebär att du tillfälligt bor i annat boende med stöd av personal dygnet runt.

Vara beroendeteam följer de rekommendationer som ges i Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Hur går en utredning inom missbruk till?

Först blir du erbjuden en tid för ett första samtal hos en socialsekreterare. På ditt första besök kartlägger vi tillsammans hur ditt problem ser ut och vad du vill förändra. Vi arbetar gemensamt med att hitta strategier för att nå dina personliga mål.

När du söker hjälp görs en grundlig kartläggning av ditt missbruks omfattning och din livssituation för att du ska få det stöd och den hjälp som passar just dig. Du behöver vara delaktig i utredningen, så att socialsekreteraren får rätt information. Ibland behövs kompletterande information från exempelvis sjukvården och du kan behöva göra en läkarundersökning eller ta prover för att du ska få veta om du behöver någon medicinsk hjälp. I så fall behövs ditt samtycke.

När utredningen är klar fattas ett beslut. Om du behöver hjälp får du ett beslut om en insats. Du och din socialsekreterare planerar tillsammans vilka mål du vill nå och vilken behandlingsinriktning insatsen ska ha.

I första hand erbjuds du vård på hemmaplan via öppenvården. Vid behov kan behandling/vård fås på institution eller i familjehem.

Jag är osäker på om jag behöver stöd och hjälp – vad gör jag?

Våra behandlare på Vara beroendeteam kan erbjuda dig upp till fem fria samtal som du kan komma på utan att bli registrerad.

Du får möjlighet att bolla dina tankar kring din situation och känna dig för om behandling skulle vara något för dig. Vill du sedan fortsätta med samtal bjuder din behandlare in en av våra socialsekreterare till ett möte med dig.

Jag är orolig för någon som jag tror har ett missbruk – vad gör jag?

Du ringer till kommunens kontaktcenter och ber att få prata med en socialsekreterare för missbruk. Du kan också skicka ett mejl eller skriva ett brev med information om vem du är orolig för, varför du är orolig och hur vi kan nå personen.

Kontakuppgifter hittar du längre ned på denna sida. Som privatperson har du har rätt att vara anonym, så länge du inte har uppgett ditt namn.

Andra myndigheter, till exempel sjukvård, frivård/kriminalvård och polisen, är skyldiga att tala om för socialnämnden om de tror att en person behöver hjälp för sitt missbruk.

Orosanmälan för person med missbruk

Vart hittar jag IFO vuxenenheten och Vara beroendeteam?

Besöksadressen är Stationshuset 1 (Blå huset) i Vara. Post skickas till Vara kommun, Beroendeteamet, 534 81 Vara.

Vilket stöd kan jag som anhörig till någon med beroende och missbruk få?

Du som står någon nära som har ett beroende kan själv behöva stöd och hjälp. Det kan du bland annat få av kommunens anhörigstöd. Kontakta kommunens kontaktcenter och be att få prata med anhörigkonsulenten.

Anhörigstöd i Vara kommun

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar i socialtjänsten har tystnadsplikt och sekretess. Men om det krävs för att du ska få den vård du behöver kan vi i vissa fall vara skyldiga att ge information till annan myndighet, till exempel sjukvård och domstol.

Kan jag få vård mot min egen vilja?

Ett missbruk av alkohol och/eller droger kan skada din kropp och din psykiska hälsa så allvarligt att du kan få livshotande sjukdomar. Vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, finns till som ett yttersta skydd och för att du inte ska dö i ditt missbruk. Det är alltid en domstol som beslutar om vård ska ges mot någons vilja och du har rätt att få hjälp av en jurist.

Om det handlar om liv och död, och socialnämnden inte kan vänta på domstolens beslut, kan socialnämndens ordförande bestämma att du omedelbart ska omhändertas för att du så snabbt som möjligt ska få den vård du behöver.

Läs mer om missbruk och beroende

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?