Bidrag till lokalhyra för pensionärsföreningar

Antagen av socialnämnden. Gäller från och med 1 december 2023

Bakgrund

Socialnämnden beslutade 199-01-26 att pensionärsföreningarna i kommunen får lokalhyran betald i den mån äldreomsorgens lokaler är otillräckliga. Kostnaderna belastar ”äldreomsorgen gemensamt”.
Aktuellt styrdokument upprättades och antogs av socialnämnden 2023-11-22 för att klargöra formerna kring utbetalningen av detta bidrag.

Villkor

Utbetalning görs för hyreskostnad som föreningen har för medlemsmöten (inkluderar årsmöten). Andra möten då man genomför sociala aktiviteter i föreningens regi såsom konsert, tävling, rekrytering, bingo etc., anses ej falla under kategori medlemsmöte och beviljas ej. Med ansökan bifogas kvitto på den hyra som man haft utgift för.

Utbetalning

Ansökan görs på särskild blankett och beviljas löpande genom delegationsbeslut av socialchef. Delegationsbeslutet ska anmälas till socialnämnden varefter utbetalning sker av avgiftshandläggare på ekonomikontoret.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?