Garage eller carport

Ska du bygga garage eller carport? Då behöver du oftast ett bygglov.

Du behöver bygglov för att bygga ett garage eller en carport. Ska du göra ändringar i fasaden på ett befintligt garage eller carport behövs ibland bygglov.

Även vissa fasadförändringar av befintligt garage eller carport kräver bygglov, till exempel att byta en garageport till vägg med fönster eller förse carporten med vägg.

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns vissa undantag från kravet på bygglov under vissa förutsättningar.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?