Glasa in balkong flerbostadshus

Här får du veta vad som gäller vid inglasning av balkong i ett flerbostadshus.

Du behöver bygglov för att glasa in befintliga balkonger. Inglasning av balkong ändrar byggnadens yttre utseende och kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar.

Inglasning av balkonger är en fasadändring som kräver bygglov. Det är att föredra en typ av inglasning där själva glasrutorna inte har synliga ramar för att få så lätta och transparenta lösningar som möjligt. Den här typen av inglasningar brukar kallas för ramlöst inglasningssystem.

För att glasa in balkonger behövs ett tak eller en ovanpåliggande balkong mot vilken man kan ansluta inglasningssystemet.

Brandskydd

Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras i brandteknisk klass E30. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

Är du osäker på hur en tänkt inglasning påverkar brandskyddet ska du ta hjälp av en konstruktör eller certifierad brandskyddsansvarig.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?