Pool och bassäng

Funderar du på att skaffa en pool? Här får du veta när du behöver söka bygglov.

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedsänkt pool. Beroende på hur det ska se ut runt poolen/basängen kan du behöva bygglov eller marklov.

Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov.

Du kan behöva söka lov om du ska:

  • ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som har en höjd som möjliggör att en person kan vistas i vattnet under taket för det ändamål som poolen har
  • uppföra ett plank/räcke runt poolen
  • placera poolen ovanpå marken, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur
  • uppföra en altan eller ett trädäck runt poolen
  • ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Det finns mer information om säkerhetskraven på Boverkets webbplats.
Skydd vid bassängen Länk till annan webbplats.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?