Höja eller sänka marknivån

Här får du reda på vad som gäller för marklov.

Inom ett område med detaljplan behöver du marklov om du planerar att höja eller sänka marknivån på din tomt mer än 50 cm. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett område med detaljplan.

Du får inte påbörja markarbetet förrän du har fått både marklov och startbesked.

Utanför detaljplanerat område

Marklov behövs för schaktning och fyllning i ett område utanför detaljplan om:

  • Åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse
  • Kommunen i områdesbestämmelser bestämt att det krävs sådant marklov i området.

Inom strandskyddat område

Det får inte utföras några markförändringar inom strandskyddat område utan strandskyddsdispens. Strandskyddet är till för att stärka allemansrätten vid vatten, så att alla ska kunna komma ner till vattnet, samt för att skydda växter och djur. Strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet, för känsliga områden är skyddet utökat till 200-300 meter.

Strandskyddsdispens

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?