Solceller, solpanel, solfångare

Funderar du på solel? Här får du reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan för din solcellsanläggning.

För att installera solceller eller solfångare på en byggnad behöver du söka bygglov eller göra en anmälan, men det finns vissa undantag.

Då behöver du inte söka bygglov

Undantag för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnad

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerad solenergianläggning behöver inte bygglov om

 • byggnadens eller områdets karaktär inte ändras väsentligt.

Undantag för övriga byggnader

Övriga byggnader är till exempel flerbostadshus, skolor och kontorsbyggnader.

En utanpåliggande solenergianläggning behöver inte bygglov om den

 • följer byggnadens form
 • placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • ligger utanför kulturhistoriskt värdefull miljö
 • saknar bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser
 • ligger utanför eller inte i anslutning till område för riksintresse för totalförsvaret.

En integrerade solenergianläggning behöver inte bygglov om

 • den placeras på en byggnad som saknar kulturhistoriskt värde
 • byggnaden ligger utanför kulturhistorisk värdefull miljö och solenergianläggningen placeras så att den vetter mot en kringbyggd gård
 • det saknas bestämmelser om utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Ibland behöver du göra en anmälan

Även om du inte behöver söka bygglov behöver du ibland göra en anmälan och invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd. En anmälan krävs till exempel om solcellerna berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

I områden och för byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla behöver du alltid söka bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?