Tillbyggnad en-, två- eller flerbostadshus

Här får du information om hur du söker bygglov och vilka handlingar som krävs vid tillbyggnad av en-, två- eller flerbostadshus.

Du behöver söka bygglov för att göra en tillbyggnad av en befintlig byggnad.

En tillbyggnad ansluter direkt till det befintliga huset och syftar till att öka husets volym. Tillgängligheten i den befintliga byggnaden får inte bli sämre på grund av tillbyggnaden. Kraven på tillgänglighet gäller även för själva tillbyggnaden.

Handlingar som behövs

  • Ansökan om bygglov
  • Situationsplan
    • Rita in och måttsätt tillbyggnaden och dess läge i förhållande till den befintliga byggnaden. Det ska tydligt framgå vad som ska byggas till och vad som är befintligt
    • Ange mist två avstånd i rät vinkel till tomtgränser
    • Redovisa alla nya samt befintliga byggnader på tomten

Undantag för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus kan du få göra en mindre tillbyggnad om max 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Även om du får göra en tillbyggnad utan bygglov behöver du lämna in en anmälan och invänta startbesked.

Läs mer på sidan om attefallstillbyggnad.

Attefallstillbyggnad

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?