Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Funderar du på att inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus? Här får du reda på vad som gäller.

Det krävs bygglov för att inreda en ytterligare bostad. I ett enbostadshus är det dock möjligt att inreda en ytterligare bostad utan bygglov. Det krävs däremot en anmälan och ett startbesked för att påbörja åtgärden och ett slutbesked för att ta den nya bostaden i bruk.

När behöver jag inte bygglov?

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

  • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus
  • Inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
  • Inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Vad ska bostaden innehålla?

Den tillkommande bostaden ska vara tillgänglig, uppfylla plan- och bygglagens tekniska egenskapskrav och innehålla alla funktioner som en bostad kräver, så som kök, badrum, sovrum och möjlighet till tvätt.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?