Installation eller ändring av hiss

Här får du reda på vad du behöver göra om du ska installera eller ändra en hiss.

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked för installation av en ny hiss, till exempel korghiss, plattformshiss eller trapphiss.

Du behöver även göra en anmälan och invänta startbesked om du vill göra ändringar som väsentligt påverkar en befintlig hiss eller annan motordriven anordning i en byggnad. Ändringar såsom utbyte av väsentliga delar av en hiss kan vara anmälanpliktigt.

Exempel på ändringar av hiss som är anmälanpliktiga:

  • Ändring eller utbyte av hissens styrsystem
  • Ändring eller utbyte av apparatställ eller maskineri
  • Ändring eller utbyte av inredning av hisskorgen
  • Ändring eller utbyte av hela hisskorgen

Om arbetet innebär att byggnadens yttre utseende ändras behöver du söka bygglov.

Fasadändring

Hissar ska besiktigas en gång om året. Det gäller alla hissar utom varu- och småvaruhissar, sophissar, trapphissar och plattformshissar som bara går till max två bostäder.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?