Skärmtak

Du behöver bygglov för att bygga ett skärmtak eller för att glasa in ett utrum under ett skärmtak. Men för en- och tvåbostadshus finns vissa undantag. På den här sidan beskriver vi vad som gäller.

Ett skärmtak:

  • är en enkel konstruktion
  • är ett skydd mot nederbörd uppifrån
  • kragar ut från en byggnad
  • har sin bäring från den byggnad den kragar ut från
  • har ett tydligt konstruktionsmässigt och funktionellt samband med den byggnad det är en del av.

Undantag för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte bygglov för ett skärmtak på ett en- eller tvåbostadshus eller på tillhörande komplementbyggnader om skärmtaken:

  • Byggs över byggnadens skyddade uteplats, altan, balkong, eller entréer.
  • Deras sammanlagda yta understiger 15,0 kvadratmeter.
  • Avståndet till tomtgräns behöver vara minst 4,5 meter, men du får bygga närmare tomtgränsen om grannfastighetens samtliga delägare godkänner det. Godkännandet kan till exempel lämnas genom att varje delägare skriver under på en situationsplan som visar skärmtakets tänkta placering.
  • Avståndet till gata, parkmark eller annan allmän plats är minst 4,5 meter.

Du behöver ofta bygglov för att glasa in utrymme under skärmtak eftersom inglasning räknas som tillbyggnad. Det gäller oavsett om det befintliga skärmtaket är uppfört med eller utan bygglov.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?