Policy för ersättningar gällande vattenskyddsområden

Antagen av kommunstyrelsen 10 september 2014

Innehållsförteckning

  1. Tillstånds- och anmälningsavgifter
  2. Köp av mark
  3. Övriga ersättningar

Nedanstående policy gäller för frågor om ekonomiska ersättningar i befintliga och blivande vattenskyddsområden inrättade i och av Vara kommun:

Tillstånds- och anmälningsavgifter

VA-kollektivet betalar tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut om vattenskyddsområden. Det gäller inte påminnelseavgifter eller avgifter som uppstår till följd av tillsyn eller uppföljning av tillstånd/- anmälningar i vattenskyddsområden.

Detta principbeslut gäller för 10 år från skyddsområdets ikraftträdande.

För Jungs vattenskyddsområde gäller det i 10 år från 1/1-2015.

Detta är ett beslut enligt lagen om allmänna vattentjänster, 31 § ”Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist”. Kostnaden för tillstånds- och anmälningsavgifter ska täckas av den kommunala avgiften för dricksvatten.

Köp av mark

Kommunen kan, om föreskrifterna medför ett betydande intrång i markanvändningen, efter önskemål från fastighetsägare köpa mark inom vattenskyddsområden. Vid sådant köp ska priset sättas utifrån en oberoende värdering där ingen hänsyn tas till vattenskyddsområdets påverkan på fastighetens värde.

Övriga ersättningar

Övriga ersättningsfrågor hänvisas till mark- och miljödomstolen.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?