Policy för rökfri arbetstid

Antagen av kommunfullmäktige den 25 maj 2020

Bakgrund

Rökfri arbetstid införs i Vara kommun fr.o.m. 20-09-01 i syfte;

 1. Att förbättra och bibehålla en god hälsa hos medarbetarna.
 2. Att enligt Arbetsmiljölagen, samt Tobakslagen är varje arbetsgivare skyldig att vidta åtgärder som förebygger ohälsa och minimerar risken för passiv rökning.
 3. Att alla har rätt till en rökfri arbetstid och arbetsplatsen ska inte utsätta kollegor, besökare, brukare eller elever för ofrivillig passiv rökning.
 4. Att Vara kommun har antagit fyra övergripande mål för åren 2020-2023; Attraktivt Vara med livskvalitet för alla, Verksamhet med god kvalitet, Välmående arbetsplats samt Hållbar ekonomi
 5. Att Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar sedan mer än tio år sina medlemmar att införa rökfria arbetsplatser, och enligt en rapport från organisationen som kom ut 2016 hade 216 kommuner och 19 landsting infört tobaksfri arbetstid.
 6. Att Riksdagen beslutade om ny tobakslag som bland annat innebär ett utökat rökförbud från 1 juli 2019.

Vad gäller?

Den tid man arbetar, har paus eller måltidsuppehåll ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Rökförbudet (Lag 2018:2088) är utökat till att gälla 10 meter utanför alla entréer där det råder rökförbud inomhus. Rökning på skolområde är förbjudet enligt lag. Rökfri arbetstid gäller när man är i tjänst, oavsett arbetsplatsens förläggning.

Produkter som omfattas

Rökförbudet omfattar förutom cigaretter, cigarrer etc. även elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (som tex vattenpipa.
Rökförbudet gäller alla typer av rökning: tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Vilka omfattas?

Alla som har en anställning i Vara kommun, samt förtroendevalda, inhyrd arbetskraft och i möjligaste mån även externa samarbetspartner/leverantörer

Vem ansvarar?

Medarbetares ansvar;

 • att inte röka eller lukta tobaksrök under arbetstid
 • att ta hjälp av arbetsgivaren om hen vill bli rökfri

Vara kommun- arbetsgivares ansvar;

 • att se till att arbetsmiljön är rökfri
 • att informera om rökfri arbetstid och se till att den följs
 • att stötta medarbetare som vill bli rökfria
 • att vidta lämpliga åtgärder då medarbetare bryter mot rökförbudet

Information

Information om att Vara kommun tillämpar rökfri arbetstid ska finnas;

på Intranätet

vid rekrytering och vid arbetsplatsintroduktion

ska lyftas upp vid de årliga medarbetarsamtalen och ett sluta- röka stöd ska vid förekommande fall- erbjudas

Hjälp och stöd

 • Kontakta närmaste chef om du bestämmer dig för att sluta röka.
 • Vara kommun ska erbjuda hjälp och stöd till den som vill sluta röka.
 • Vara kommun via Skaraborgshälsan erbjuder kostnadsfri möjlighet till individuellt stöd och gruppstöd. Observera att nikotinersättningsprodukter inte ingår i stödet. telefon; 0760-222088
 • Nationellt stöd; Sluta- röka- linjen telefon; 020-84 00 00

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?