Policy för uthyrning av Vara kommuns lokaler

Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-20 § 60

 • Vid all uthyrning av kommunens lokaler skall privatpersoner, föreningar, organisationer, myndigheter eller företag behandlas lika enligt den kommunala likställighetsprincipen.
 • Vid all uthyrning skall även den grundlagsskyddade yttrandefriheten respekteras, som innebär att alla i Sverige har rätt att på olika sätt uttrycka tankar, åsikter och känslor – med de begränsningar som följer av lag.
 • Det är en minst lika viktig princip att uthyrning inte sker till lokalhyresgäster när det finns risk för att lokalen kommer att användas för spridning av hot eller för aktiviteter som uttrycker missaktning för folkgrupper eller andra sådana grupper av personer med anspegling på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Hit räknas rasistiska och nazistiska aktiviteter.
 • Uthyrning av lokaler skall inte ske till pornografisk/sexistisk verksamhet.
 • Uthyrning skall inte heller ske till lokalhyresgäster när det föreligger risk för att lokalen kommer att användas på ett ordningsstörande sätt eller när det föreligger risk för att kommunens egendom kommer att skadas.
 • Det är viktigt att kommunen förvissar sig om att det inte föreligger ett bulvanförhållande i syfte att kringgå denna policy innan avtal om uthyrning tecknas.

Aktuella lokaler

 • Konserthuset
 • Tingshuset
 • Kommunhuset
 • Skolor
 • Fritidsgårdar
 • Idrottshallar
 • Vårdinrättningar

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?