Avgifter på biblioteken

Antagna av bildningsnämnden 16 november 2022 § 163. Gäller från och med 1 januari 2023

Inledning

Kommunens biblioteksverksamhet är en del av bildningsnämndens ansvar.

Enligt nämndens reglemente (antagit av kommunfullmäktige 30 maj 2022 § 41) har bildningsnämnden rätt att fastställa taxor för förseningar, ersättningsmedia och särskilda beställningar på bibliotek.

Verksamhetschef för kultur/fritid ansvarar för dokumentet och tar fram förslag på ändringar till bildningsnämnden.

Detta dokument gäller tills vidare.

Avgifter biblioteket

Avgifter Vara kommuns bibliotek

Typ av avgift

Avgift

Förseningsavgift vuxen; film, tv-spel

Ingen avgift

Förseningsavgift vuxen; övrig vuxenmedia

Ingen avgift

Förseningsavgift barn

Ingen avgift

Beställningsavgift fjärrlån inkl. avisering

Ingen avgift

Släktforskning fr SVAR

15 kr/volym

Ersättningslånekort, vuxen och barn

10 kr

Ersättning förstört/förlorat material

Schablonpriser

Fakturaavgift

60 kr

 

Schablon förstört/förlorat material

Schablonbelopp används för ersättning av förstört eller förlorat material. Nivåerna på ersättningar för förlorat material är anpassade till gällande priser med ett påslag för arbetstid förknippat med återköp och iordningställande av ersättningsmaterial.

Material räknas som förlorat när det inte återlämnats inom 50 dagar trots påminnelser.

Avgift vid förstört/förlorat material

Avgift vid förstört/förlorat material
Kategori:123

Typ av media

Tidskriftshäften

Böcker och cd-skivor

Filmer, tv-spel, språkkurser

Vuxenmedia

100 kr

300 kr

650 kr

Barnmedia

50 kr

200 kr

650 kr

Vid exceptionellt dyrbart material förbehålles rätten att gå ifrån denna schablon

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?