Taxa för återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker mm 2024

Antagen av kommunfullmäktige 27 november 2023 § 96

Återställningsarbeten efter schaktning i gator, parker mm

Prislistan gäller från och med 1 januari 2024 och tills vidare. Återställningsarbetet gäller komplett återställande av körbanor och gångbanor. Mängder avrundas till närmaste högre heltal. Övriga arbeten debiteras enligt löpande räkning eller fast pris.

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Yta

kr/enh

1-5 m2

Enhetspris

6-50 m2

Kr/m2

51- m2

Kr/m2

Asfaltbeläggning Typ A, m2

7 082:-/styck

1 416:-

1 048:-

Asfaltbeläggning Typ B, m2

4 068:-/styck

814:-

577:-

Asfaltbeläggning Typ C, m2

3 343:-/styck

669:-

432:-

Asfaltsarbeten upp till 5 m2 , debiteras alltså som 5 m2 enligt taxan för 6-50 m2

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Taxa återställningsarbeten efter schaktning

Arbete

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Arbeten

Enhet

kr/enh

1-5 enh

kr/enh

6-10 enh

kr/enh

 

11-50 enh

kr/enh

51 - enh

kr/enh

Smågatsten m2

3424:- *

2221:- *

1694:- *

1471:- *

Storgatsten m2

5395:- *

4917:- *

4157:- *

3628:- *

Gångbanor, betongpl. m2

1968:- *

1843:- *

1117:- *

1053:- *

Gångbanor, SF-sten, m2

2849:- *

2695:- *

1840:- *

1762:- *

Granitkantsten, sättning m

2098:- *

1920:- *

881:- *

805:- *

Betongkantsten, sättning m

1173:-

1061:-

865:-

767:-

Bottensten m

995:- *

885:- *

748:- *

652:- *

Ramsten m

2261:- *

1988:- *

1537:- *

1300:- *

Bruksgräs klass 1, m2

133:-

133:-

133:-

100:-

Bruksgräs klass 2, m2

74:-

74:-

74:-

67:-

*Tillkommer etableringskostnad 2 262:- per återställningsadress/beställning.

Taxan för asfaltsbeläggningar inkluderar ersättning för fördyrat underhåll. Tekniska förvaltningen har möjlighet att reducera denna ersättning, i de fall där arbeten inte bedöms medföra framtida fördyrat underhåll, eller då beläggningen före arbetena var i mycket dåligt skick.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?