Taxa för registreringslotterier

Antagen av Kommunfullmäktige 31 maj 2021 § 56

Inledning

Enligt Spellagen (2018:1138) är det kommunerna som ansvarar för registreringslotterier. I Vara kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som utför prövning och tillsyn samt handläggning och granskning av ärenden.

Spellagen säger att kommunerna själva fastställer avgiften för ansökan om registrering av lotteriförsäljning, lotteriets registreringsperiod samt lotterikontrollantens arvode.

Registrering

Miljö- och byggnadsnämnden ansvar för prövning och registrering av registreringslotterier enligt sitt reglemente, beslutat av kommunfullmäktige 25 maj 2020, § 54.

En registreringsperiod gäller för fem år.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynen över kommunala lotterier, så kallade registreringslotterier och som får anordnas efter registrering hos myndigheten (miljö- och byggnadsnämnden).

Miljö- och byggenheten utser lotterikontrollant.

Avgift för registreringslotterier

Avgifter får tas ut i ärenden om registrering och tillsyn. I ärenden hos en kommun får avgift tas ut enligt en taxa som fullmäktige bestämmer.

Lotteritaxa

Lotteritaxa

Avgift för registrering av lotterier

400 kronor

Kontrollarvode

3 procent av det beräknade insatsbeloppet, dock maximalt 2500 kronor per lotteri

 

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?