Taxa för alkohollagen, tobakslagen, receptfria läkemedel och elektroniska cigaretter

Antagen av kommunfullmäktige 27 november 2017, gäller från och med 1 januari 2018

Inledning

I Vara kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden för prövning och tillsyn av ärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Enligt alkohollagens 8 kap. 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd. Avgift får även tas ut för tillsyn utifrån alkohollagens 9 kap. och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Enligt 23 § lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får kommunen för sin kontroll ta ut en avgift av den som bedriver detaljhandel. Motsvarande bestämmelse finns även i 19 b § tobakslagens § och i 46 § lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ansöknings och tillsynsavgifter för alkohollagen

Översyn av nedan avgifter ska ske vart tredje år enligt Konsumentprisindex med basår 2016. Avrundning ska ske till närmaste hundratal.

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Allmänheten, slutet sällskap eller cateringverksamhet i slutna sällskap

8000 kr

Paustillstånd

5000 kr

Ändringar i tillståndet stadigvarande (1)

3500 kr

Ändringar i stadigvarande tillstånd tillfälligt (2)

600 kr

Provsmakning vid tillverkning

6000 kr

Tillstånd för konkursförvaltare (max tre månader)

3000 kr

Ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person/bolagsändring

4500 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme

4000 kr

Tillfälliga serveringstillstånd

Tillfälliga serveringstillstånd

Servering till allmänheten längre än tre dagar

6500 kr

Servering till allmänheten upp till tre dagar

5500 kr

Slutna sällskap

800 kr

Slutna sällskap sammanhängande dagar (3)

100 kr

Paustillstånd upp till tre månader

1000 kr

Provsmakning vid arrangemang

4000 kr

Servering i gemensamt serveringsutrymme upp till en månad

1000 kr

Övrigt

Övrigt

Kunskapsprov (ingår möjlighet till två omprov)

1500 kr

Grundavgift tillsyn årligen (4)

Grundavgift tillsyn årligen

Grupp A: Stadigvarande slutna tillstånd till föreningar som ej driver
försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd till kl. 22.00

2500 kr

Grupp B: Restauranger med tillstånd till kl. 00.00

4000 kr

Grupp C: Restauranger med tillstånd till kl. 01.00

5000 kr

Grupp D: Restauranger med tillstånd till kl. 02.00

6000 kr

Tillsynsavgift baserad på årlig omsättning

Tillsynsavgift baserad på årlig omsättning

0 – 50 000 kr

750 kr

50 001 – 100 000 kr

1500 kr

100 001 – 250 000 kr

3000 kr

250 001 – 500 000 kr

6000 kr

500 001 – 1 000 000 kr

8000 kr

1 000 001 – 5 000 000 kr

12 000 kr

5 000 001 – 10 000 000 kr

13 000 kr

10 000 001 kr och över

14 000 kr

(1) T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta
(2) T ex enstaka tillfällen, serveringstid, utökad serveringsyta
(3) Till summan adderas 100 kr för varje extra dag som tillståndet ska gälla förutom den första dagen
(4) Den årliga grundavgiften och tillsynsavgiften ska debiteras en gång per år i förskott för varje försäljnings-/serveringsställe

Tillsynsavgifter för försäljning av tobak, detaljhandel/servering av folköl, receptfria läkemedel och E-cigaretter

Årlig avgift (4)

Årlig avgift

Folköl

1500 kr

Tobak

1500 kr

Receptfria läkemedel

1500 kr

E-cigaretter

1500 kr

2 kategorier

3000 kr

3 kategorier

4500 kr

4 kategorier

6000 kr

(4) Den årliga grundavgiften och tillsynsavgiften ska debiteras en gång per år i förskott för varje försäljnings-/serveringsställe

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?