Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 § 71

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan
ordna det.

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning i Vara kommun

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning
Avgift per timme (exkl moms)

0,8 % av gällande prisbasbelopp

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 28 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?