Taxa för kostnader vid dödsboförvaltning

Antagen av kommunfullmäktige 2017-09-25 § 71

Under vissa förutsättningar som anges i 18 kap 2 § ärvdabalken ska socialnämnden tillfälligt förvalta dödsbo och enligt 5 kap 2 § begravningslagen ordna gravsättning för den som saknar någon som kan
ordna det.

Taxa vid tillfällig dödsboförvaltning i Vara kommun

Taxan vid tillfällig dödsboförvaltning är 0,8% av gällande prisbasbelopp per timme (exklusive moms)

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?