Avgift för utlåning av flytväst

Antagen av Kommunstyrelsen 22 maj 1990

Varje utlånad flytväst debiteras med 10 kr.

För varje därpå påbörjad 7-dagarsperiod debiteras 30 kr om lånet ej återlämnas senast inom 7 dagar.

Avgifterna används i första hand att inköpa och komplettera förslitna flytvästar.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?