Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Antagen av kommunfullmäktige 22 Juni 2020

Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktor för miljö- och byggnämndens taxor

Taxa

Timfaktor

Taxa för livsmedelskontroll

1100 kronor

Taxa för oplanerad kontroll samt
registrering inom livsmedelsområdet

1117 kronor

Taxa för offentlig kontroll enligt Lag
om foder och animaliska biprodukter

1117 kronor

Taxa gällande miljöbalken med
tillhörande lagstiftning

1117 kronor

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?