Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Antagen av kommunfullmäktige 18 december 2023 § 112. Gäller från och med 1 januari 2024

Timfaktorer för miljö- och byggnadsnämndens taxor

Timfaktor för miljö- och byggnämndens taxor

Taxa

Timfaktor

Taxa för planerad offentlig kontroll av livsmedel

1188 kronor

Taxa för uppföljande kontroll, utredning av klagomål samt
registrering inom livsmedelsområdet

1129 kronor

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

1188 kronor

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagen

1188 kronor

Taxa för tillsyn inom lagen för foder och animaliska biprodukter

1188 kronor

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?