Sotningstaxa

Objektstider och sotningstaxa (Vara kommun)

Sotning

Timpris från 2008-04-01: 369 kr (6,15 kr/min)

Grundavgift
Grundavgift:

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Helårsbebott hus

15,6

96

Fritidshus

24,6

151

Objekt i småhus
Objekt i småhus:


Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Värmepanna olja

25,32

156

Värmepanna olja, Miljögodkänd

30,32

186

Värmepanna fast bränsle

30,32

186

Värmepanna fast bränske, Miljögodkänd

32,50

200

Braskamin

22,50

138

Övriga lokaleldstäder

20,00

123

Övriga objekt

Övriga objekt:

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Värmepanna med effekt: > 60 kW

-


61-120

46,94

289

121-180

54,43

335

181-240

62,49

384

241-300

65,65

404

301-360

70,36

433


Brandskyddskontroll

Timpris från 2008-04-01: 480 kr (8 kr/min)

Grundavgift

Grundavgift:

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Helårsbebott hus

28,55

228

Fritidshus

45,02

360

Kontroll av objekt på fastigheten

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Första objektet

55,00

440

Extraobjekt

30,00

240


Efterkontroll föreläggande

Timpris från 2008-04-01: 480 kr (8 kr/min)

Grundavgift

Grundavgift:

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Helårsbebott hus

28,55

228

Fritidshus

45,02

360

Efterkontroll föreläggande

Objektstid (min)

Objektspris (kr)

Efterkontroll

30,00

240


Särskilda bestämmelser

  1. För arbete som utförs utöver normal sotning eller brandskyddskontroll uttas ersättning per man och timme enligt fastställt timpris för sotning.
  2. Om objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid uttas tilläggsersättning motsvarande merkostnaden.
  3. För speciella serviceåtgärder såsom t.ex. användande av sotsug eller tvättaggregat uttas tilläggsersättning.
  4. Sotning som aviserats till objekt som ansökt om egensotning genomförs som planerat om medgivande för egensotning är utfärdat efter det att aviseringen skickats ut.
  5. Administrationsavgift uttas om objektet ersatt den sotningspliktiga förbränningsanordningen med annan uppvärmningskälla och inte meddelat detta innan avisering om sotning eller brandskyddskontroll skickats ut.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 25 sep kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?