Avgifter på kulturskolan

Antagen av bildningsnämnden 16 november 2022 § 162. Gäller från och med 1 januari 2023

Kommunens kulturskola är den del av bildningsnämndens ansvar.

Enligt nämndens reglemente (antagit av kommunfullmäktige 30 maj 2022 §
41) har bildningsnämnden rätt att fastställa taxor för kurser, instrument och
material på kulturskolan.

Verksamhetschef för kultur/fritid ansvarar för dokumentet och tar fram
förslag på ändringar till bildningsnämnden.

Detta dokument gäller tills vidare

Avgifter kulturskolan

Avgifter kulturskolan

Aktivitet

Avgift

Aktivitet i samverkan med förskola, skola,
fritids, fritidsgård, och prova på-verksamhet

Gratis

El Sistema

Gratis

Ensemblespel/orkesterspel

Gratis vid
instrumentalundervisning

Terminskurs i sång, musik, dans, bild och
form och övriga kurser

600 kr

Enbart deltagande i ensemble

300 kr

Kortkurs, kostnad per tillfälle

50 kr

Allmänna regler

 • Kostnad per familj 600 kr första kursen därefter rabatt 50% per
  kurs/termin
 • Instrumenthyra 300 kronor/termin (ingår ej i familjetaxa)
 • Vuxenundervisning i mån av plats 1600 kronor/termin (ingår ej i
  familjetaxa)
 • Avgiftsbefrielse kan förekomma temporärt en termin på vissa
  underrepresenterade instrumentgrupper
 • Kostnader för notmaterial tillkommer.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?