Riktlinje gällande julbelysning

Sammanträdesprotokoll från den 4 mars 2015 § 58

Beslut

Kommunstyrelsen antar nedanstående riktlinje för kostnadsfördelning mellan
kommunen och föreningar gällande julbelysning.

Riktlinje gällande julbelysning

Kommunen finansierar antingen elförbrukning eller lampor till julbelysning.

Bakgrund

Kommunen har tidigare bekostat el till julbelysning, men inte lampor. År 2014 (§ 48) togs ett beslut i Tekniska utskottet att finansiera lampor för julbelysning i Levene genom pengar ur investeringar för tätortsförbättring/ tätortsvandringar, under förutsättningen att föreningen i Levene själva bekostade el till julbelysningen. Däremot ingick inte bidrag till uppsättning av lampor eller dylikt eftersom detta inte kunde rymmas inom budgeten för tätortsvandringarna. Utskottet förde en diskussion om kvaliteten på lampor och gav således bidrag till lampor som borde hålla längre än ”de billigaste”.

Tekniska utskottet tog samtidigt ett principbeslut att kommunen finansierar antingen el eller lampor till julbelysning.

Kommunstyrelsens behandling

Kommundirektör föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar att använda ordet riktlinjer gällande julbelysning, istället för policy som förslaget från tekniska utskottet angav.

Riktlinjerna förkortas även till: Kommunen finansierar antingen elförbrukning eller lampor till julbelysning

Istället för som tidigare: Kommunen finansierar antingen elförbrukning eller lampor till julbelysning. Kommunen finansierar inte armaturer och inte uppsättning av belysning. Vid finansiering av lampor ska driftkostnaden (livslängd och elförbrukning) vägas mot investeringskostnad och kvalitet på lampor, så att man investerar i lampor med den sammantaget lägsta drift- och investeringskostnaden.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 18 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?