Tillhandahållande av borgerlig begravningsförrättare

Beslutat av kommunstyrelsen 18 maj 1991

Tillhandahållande av borgerlig begravningsförrättare

En borgerlig begravning kan utformas på ett mycket fritt sätt. I lag finns endast följande inskränkning:

"intet förekommer som strider mot värdighet och helgd och förrättningens allvarliga innebörd"

Ett förslag till program för en borgerlig begravning har tagits fram. Begravningsförrättaren har därefter att, utifrån den avlidnes eller den anhöriges önskemål, genomföra begravningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att

  1. Kommunfullmäktige erbjuder borgerlig begravningsförrättare för begravningar som äger rum i Vara kommun.
  2. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att inför varje ny mandatperiod ta ställning till vilka som skall vara begravningsförrättare.
  3. För uppdraget betalar kommunen ett arvode per begravning som motsvarar fyra timmars sammanträdesersättning. Ersättning för omkostnader i form av resa o d betalas enligt de regler som gäller för kommunal personal.

Ove Branell och Bodil Warolin anlitas som borgerliga begravningsförrättare för perioden 2003-2006.

Kontaktcenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Stängt Öppnar 20 maj kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?